Het verzekerd bedrag is het maandbedrag dat je verzekert als je volledig arbeidsongeschikt bent. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, krijg je een gedeelte hiervan uitgekeerd. Je kunt een verzekerd bedrag kiezen tussen de € 100 en € 5.000. Dit bedrag baseer je op je aantoonbare maandelijkse vaste lasten (privé en zakelijk) + € 750. Je mag altijd minder verzekeren. Wil je meer verzekeren dan € 2.500 per maand? Dan mag het verzekerd bedrag niet hoger zijn dan 85% van je gemiddelde bruto maandinkomen over de laatste drie kalenderjaren.

Rekenvoorbeeld:

Rente en aflossing hypotheek/huur € 950
Gas, water, licht € 400
Abonnementen € 100
Verzekeringspremies € 200
Telefoonkosten € 50
Lease auto € 500

Totale vaste lasten € 2.200
Levensonderhoud € 750

Maximaal verzekerd bedrag € 2.950