Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van eventuele fouten die de huisarts kan maken in het uitoefenen van hun beroep.