Als het nodig is mogen wij de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering aanpassen. Maar alleen voor alle of een groep verzekerden tegelijkertijd (en bloc). Dit is uitzonderlijk, maar kan wel eens voorkomen. Bijvoorbeeld bij een wijziging in de wet of voor een gezonde bedrijfsvoering in het belang van de bescherming van al onze verzekerden. De premie mogen we maximaal met 20% per jaar verhogen of verlagen. Ben je het niet eens met de wijziging? Dan kun je dit binnen 30 dagen laten weten. De verzekering wordt dan beëindigd