Nee, het is niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand verzekering af te sluiten, maar het is wel sterk aanbevolen om deze verzekeringen af te sluiten om te beschermen tegen de financiële risico’s die verbonden zijn aan het uitoefenen van het beroep als huisarts.