Ja, dit zijn de extra’s bij de TAF Goedgezekerd AOV 

Bij de TAF GoedGezekerd AOV zitten, behalve een dekking bij arbeidsongeschiktheid, nog meer zaken bij de premie
inbegrepen.

Onbeperkt toegang tot de dienstverlening van Royal Doctors
Goede keuzes maken en snel geholpen worden zijn cruciaal als je ziek bent. Royal Doctors ondersteunt jou daarbij met een:

• antwoord op een algemene medische vraag
• afspraak bij een specialist zonder wachttijd
• second opinion na een gestelde diagnose
• objectief advies bij een medisch complex verhaal
Meer informatie vind je op www.taf.nl/royaldoctors.

Uitkering bij overlijden van partner en kind
Een uitkering van drie keer het verzekerd maandbedrag bij overlijden van:

• De verzekerde tijdens arbeidsongeschiktheid of door een ongeval
• Partner of kind (tot maximaal 18 jaar) als gevolg van een ongeval.

Uitkering bij zwangerschap
16 weken lang een uitkering van 100% van het verzekerd maandbedrag. Voorwaarde is wel dat het kind minimaal twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering geboren wordt.

Uitkering bij adoptie
Een eenmalige uitkering van twee keer het verzekerd maandbedrag bij adoptie van een kind.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Vanaf de 366e dag arbeidsongeschiktheid is er, naar rato van het uitkeringspercentage, geen premie meer verschuldigd.