Vanaf 25% arbeidsongeschiktheid is er dekking. Voor het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid kijken we of je je eigen werkzaamheden (beroep) nog kunt uitvoeren. Dat noemen wij beroepsarbeid en is het meest ruime criterium. Met uitzondering van sommige fysiek zware of creatieve beroepen. Dan beoordelen we na het eerste jaar op basis van passende arbeid.