1Dienstenwijzer
2Uw gegevens
3Kennis & ervaring
4Documentatie & akkoord
 • Dit is het dienstverleningsdocument & kennis- en ervaringstoets voor execution only aanvraag (zonder advies). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bepaald dat een AOV een ‘impactvol financieel product’ is. Voor dit soort producten stelt de AFM kwaliteitseisen aan zowel de adviseur als aan het onderliggende adviestraject. In deze brief leest u meer over ons adviestraject en de daaraan verbonden kosten.

  Omdat u heeft aangegeven dat u de arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten zonder advies treft u in deze documentatie de dienstverleningsovereenkomst alsmede de kennis & ervaringstoets.

  Het verzoek om het formulier volledig in te vullen en graag aan te kruisen wat van toepassing is.
 • Dienstenwijzer execution only

 • Stap 1: Execution only
  Op basis van de kennis en ervaringstoets zal er gekeken worden of u in aanmerking komt voor het afsluiten van de AOV zonder advies (execution only).

  Stap 2: Aanvraag
  Wij ontvangen graag het volledige aanvraagformulier ingevuld en getekend van u retour samen met de ondertekening van de offerte. Na een laatste controle op de volledigheid van deze documenten versturen wij uw aanvraag naar de maatschappij.

  Stap 3: Acceptatie & implementatie
  Wij begeleiden uw aanvraag, zien erop toe dat de acceptatie snel en soepel verloopt en informeren u regelmatig over de voortgang. Wij behartigen uw belangen actief als de maatschappij vragen heeft over uw medische verleden en toetsen de beslissing hier over.

  Stap 4 Doorlopend beheer
  Wanneer uw AOV is afgesloten stoppen onze werkzaamheden niet. U kunt altijd bij ons terecht voor vragen over uw verzekering, wijzigingen in de polis en (administratieve) begeleiding bij eventuele arbeidsongeschiktheid.

  Daarnaast zijn wij verplicht periodiek te toetsen of de uitgangspunten van uw AOV nog overeenkomen met uw persoonlijke- en financiële situatie. Hiervoor voeren wij jaarlijks een update uit. Deze jaarlijks terugkerende vergoeding wordt na het eerste jaar dat uw AOV is afgesloten in rekening gebracht.

  Afsluitvergoeding & beheer
  Wij ontvangen graag het volledige aanvraagformulier ingevuld en getekend van u retour samen met de ondertekening van de offerte. Na een laatste controle op de volledigheid van deze documenten versturen wij uw aanvraag naar de maatschappij.

  Eenmalige afsluitvergoeding : 295,- (ingang na stap 2)
  Doorlopende beheervergoeding: 195,- (ingang na het 1e jaar)