Neem contact op

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer2021-01-26T13:00:48+01:00

Dienstenwijzer New Wave Assurances

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financieel advies cq overeenkomst informatie te verstrekken over onze organisatie. Middels deze dienstenwijzer laten wij u kennismaken met onze organisatie en werkwijze.

Wie zijn wij:
New Wave Assurances is één van de weinige inkoop- en advies bureaus in Nederland gespecialiseerd in advisering en productontwikkeling voor specifieke doelgroepen:

• Branche- en beroepsorganisaties voor zowel zelfstandigen als bedrijven;
• Ledencollectieven;
• (Internationale)bedrijven;
• En adviseurs. (belasting, accountant en financiële planning

Onze kennis, expertise en ervaring is een waarborg voor het beste resultaat,
kwaliteitsbehoud of –verbetering van productvoorwaarden en dienstverlening en structureel en aantoonbaar lagere premies. De premievoordelen oplopend tot 40% realiseren wij door lage kostenstructuren en slimmere inkoop door bundeling van inkoopkracht.

Naam en adres:
New Wave Assurances
Nieuwe Haven 27
1411 SG Naarden

Telefoon 085-0410023
Website www.newwaveassurances.com
Mailadres: info@new-wa.nl
KVK-nummer: 71068600

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12045976. New Wave Assurances heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in inkomens- , zorg- en schadeverzekeringen.

Ons producten portfolio
Voor bedrijven o.a.
ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheid oplossingen, ziektekostenverzekeringen alsmede bedrijfsmatige verzekeringen.
Voor ondernemers, Branche- en Beroepsorganisaties o.a.
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen s- en ziektekostenverzekeringen, alsmede (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand.

Werkwijze
Wij geven u inzicht in de verzekeringsmarkt en in de verzekeringstechniek. Na een schriftelijke inventarisatie van uw wensen en financiële situatie informeren wij u over risico’s en mogelijkheden. Vervolgens gaan wij na voor welke risico’s het wenselijk is om deze te verzekeren. Vervolgens selecteren wij de verzekeraar en het product dat het beste aansluit bij uw wensen en omstandigheden. Naast deze advisering verzorgen wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen.

Stap 1: Basis inventarisatie
Gezamenlijk bekijken wij uw persoonlijke (financiële) situatie. Wij inventariseren uw wensen en doelstellingen en wij stellen hierbij uw financiële zekerheid voorop.

Stap 2: Indicatieve berekening
Op basis van de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten, doen wij u een berekening toekomen. Dit betreft een concreet voorstel waarbij wij aangegeven wie de verzekeraars zijn, wat de productspecificaties zijn, welke voorwaarden van toepassing zijn. De berekening is maatwerk.

Stap 3: Doorlopen klantprofiel
Op het moment dat u aangeeft akkoord te zijn met de aanbieding uit stap twee, zijn wij wettelijk verplicht samen met u het klantprofiel door te lopen. Uw persoonlijk adviseur zal uw gegevens in uw digitaal dossier plaatsen. Het klantprofiel betreft in eerste instantie een verdieping van de basis inventarisatie en bestaat uit de volgende onderdelen.

· Inventarisatie vermogenspositie;
· Inventarisatie van uw kennis omtrent arbeidsongeschiktheid en verzekeren;
· Inventarisatie van uw risicobereidheid;
· Verdieping en controle van de geformuleerde uitgangspunten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Stap 4: Definitieve offerte
Op basis van het uitgebreide klantprofiel kunnen wij vaststellen of de door u gekozen uitgangspunten passen bij uw situatie. Op basis van het klantprofiel zullen wij in overleg met u de definitieve uitgangspunten bepalen. Uiteindelijk zal uw persoonlijke adviseur u ter invulling en ondertekening de finale aanbieding inclusief aanvraagformulier, gezondheidsverklaring en cliëntovereenkomst doen toekomen.

Stap 5: Afsluit begeleiding
Wij controleren de door u ingevulde formulieren en zien erop toe dat de verzekeraar de polis op de juiste wijze zal opmaken. Indien wijzigingen optreden i.v.m. medische redenen zullen wij uw belangen actief behartigen.

Stap 6: Doorlopend beheer
Ook na het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven wij uw belangen behartigen. U kunt te allen tijde bij ons terecht voor vragen over uw verzekering, het doorgeven van wijzigingen of de begeleiding bij de eventuele te gelde making van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast zullen wij jaarlijks samen met u controleren of de eerder overlegde financiële stukken en uitgangspunten nog aansluiten bij uw persoonlijke situatie.

Diensten
Onze kennis over de complexe verzekeringsmarkt stellen wij u graag ter beschikking. U kunt ons op diverse manieren voor uw belang inzetten.

U kunt denken aan:

– Advisering bij het tot stand komen van nieuwe contracten;
– Audit van uw portefeuille;
– Second opinion over bestaande contracten of aanbiedingen;
– Het voeren van onderhandelingen met verzekeraar en/of assurantie adviseur;
– Opzetten, uitvoeren en borging van verzekeringsmanagement;
– Outsourcing van contractbeheer.

Onze relatie met verzekeraars
Ons kantoor is volledig onafhankelijk. Dit wil zeggen dat geen enkele bank of verzekeraar een (financieel) belang in onze organisatie heeft. Wij hebben dus geen verplichtingen en zijn volledig vrij in ons beleid. Wij zijn vrij om u producten van verschillende aanbieders te adviseren.

Selectie van aanbieders
Periodiek verrichten wij een marktanalyse. Hierbij beoordelen wij producten van verzekeraars op het gebied van o.a. kwaliteit, prijsstelling administratieve performance en (schade) afhandeling. New Wave Assurances werkt bij voorkeur samen met een gelimiteerd aantal aanbieders. Hierdoor zijn wij in staat om de hoge kwaliteit en scherpe prijsstelling te waarborgen.

Hoe worden wij beloond?
De vergoeding voor onze werkzaamheden bestaat uit twee onderdelen:

1. Een vaste eenmalige vergoeding voor onze advieswerkzaamheden en onze begeleiding bij het tot stand komen van uw verzekering.

2. Een jaarlijks terugkomende vergoeding voor onze beheersactiviteiten, polis administratie en administratieve begeleiding in geval van schade . Deze vergoeding kan of in de premie worden verwerkt of jaarlijks aan u worden gefactureerd.

De hoogte van onze vergoeding wordt vooraf overeengekomen. Op het moment dat onze vergoeding hoger zou uitvallen wegens meerwerk, stellen wij u tussentijds op de hoogte van eventuele financiële consequenties. Administratie- beheer en terugkerende advieskosten zijn in de geoffreerde vergoeding verdisconteerd of worden apart gefactureerd.

Onze kwaliteit
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Daarnaast volgen onze adviseurs actuele trainingen en seminars. Hierdoor zijn zij altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen.
Als extra borging van betrouwbaarheid werken wij volgens een gedragscode.

Wat verwachten wij van u?
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verschaft. Wij verwachten dat u hieraan alle medewerking zult verlenen en ons naar waarheid informeert. Daarnaast verwachten wij van u dat u de ontvangen stukken controleert op juistheid. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, verwachten wij dat u met ons contact op neemt. Wij zullen dan zo nodig e.e.a. toelichten of laten corrigeren.
Het is van belang dat u ons actief informeert op het moment dat er in uw privé en/of zakelijk leven omstandigheden wijzigen, die gevolgen kunnen hebben voor de overeengekomen uitgangspunten bij het tot stand komen van de door u afgesloten verzekering.

Beëindiging lopende verzekeringen
New Wave Assurances is niet gerechtigd een eventueel bestaande polis op te zeggen. Voor het opzeggen is een officiële handtekening van u als verzekeringnemer noodzakelijk. Het opzeggen van een bestaande polis is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien gewenst kunnen wij u van een standaard opzegbrief voorzien.

Execution only
Bij execution only is het uitgangspunt van onze dienstverlening dat onze activiteiten zich beperken tot het bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en de met ons samenwerkende aanbieder, van een door u zelfstandig gekozen financieel product. Voor het afsluiten van een financieel product op basis van execution only dient u op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), een execution only-verklaring te ondertekenen.

Klachtenprocedure
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch niet helemaal tevreden zijn met onze dienstverlening dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk en kunt u zich wenden tot onze interne klachtenprocedure. Binnen 48 uur na ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd dat uw klacht is ontvangen en dat de klacht door directie in behandeling is genomen. Indien mogelijk zullen wij ons uiterste best doen om uw ontevredenheid direct te verhelpen. Anders informeren we u over de verdere stappen en ontvangt u binnen uiterlijk 3 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht. Wanneer blijkt dat er meer tijd nodig is om uw klacht af te handelen laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening):
Kifid (onder vermelding van New Wave Assurances aansluitnummer: 300.017.137)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Bereikbaarheid
Wij streven naar een zo goed mogelijke bereikbaarheid. Ons kantoor is op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur bereikbaar. Buiten kantoortijden kunt u te allen tijde een e-mail sturen.
Wij zullen altijd binnen twee werkdagen op uw bericht reageren of contact met u opnemen.

Go to Top