Doel beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is gericht op het bevorderen, aantrekken en
behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en
integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar
mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden
tot onzorgvuldig behandelen en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze
klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende
werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid
maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid.

Onze beloningsvormen
De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:
1. Vaste salaris (vakantiegeld /dertiende maand). Deze beloningen zijn marktconform.
Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt
men 8% Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden.
2. Onkostenvergoeding.
3. Auto van de zaak. Indien van toepassing
Wij hanteren geen variabele bonus waarin een directe correlatie is met de advisering van producten.

Beloningsmodel onderneming
Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief.
Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:
1. Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder)
2. Beloning o.b.v. vaste fee (door klant)
3. Beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant)
4. Beloning o.b.v. een service abonnement

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in ons
dienstenwijzer.